Toimivasti. Helposti. Tehokkaasti.

Palkkapalvelut

Palkkapalvelut tarjoaa asiakkaalle kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden. Palvelu sisältää palkanlaskennan ja maksatuksen ja viranomaistilityksineen.

Matkanhallintapalvelut

Matkanhallintapalvelut tarjoaa nopean ja tehokkaan tavan hoitaa organisaation matka- ja kululaskutuksen. Sähköisen matka- ja kululaskutuksen myötä prosessi tehostuu ja yksittäisen laskun läpimenoaika pienenee.

Laskutus, myyntireskontra- ja perintäpalvelut

Osana palvelukokonaisuuttamme tarjoamme nykyaikaiset ratkaisut niin laskutuksen, myyntireskontran kuin perinnänkin hoitamiseen.

Ostoreskontrapalvelut

Palvelu sisältää laskujen käsittelyn, maksuun toimittamisen ja tarvittaessa tiliöinnin.

Kirjanpito ja tilinpäätöspalvelut

Taloushallinnon palvelupalettiimme kuuluu olennaisena osana myös kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut.

Henkilöstöhallinnon palvelut

– HR-päällikköpalvelut
– konsultointi henkilöstöasioissa
– järjestelmien käyttökoulutus

Kehitys- ja yhteistyöpalvelut

– ICT-palvelunhallinta
– Projektihallinta
– Pääkäyttäjäpalvelut