Toimivasti. Helposti. Tehokkaasti.

Mitä teemme?

Tuotamme asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti korkeatasoisia henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja. Visiomme on olla dynaaminen kumppani uudistuville julkisille palvelutoimijoille.

Arvojamme ovat

crown

Asiakaslähtöisyys

Olemme ihmisten kohtaaja. Ymmärrämme, että olemme käsitteiden sijaan tekemisissä ihmisten kanssa, joten kohtaamme tarpeet ratkaisukeskeisesti kuunnellen ja olemme lähellä asiakasta. Varmistamme aina parhaan mahdollisen asiakaskontaktin kaikissa rajapinnoissa.

heart

Toistemme arvostus

Provincian työperhe rakentuu toistemme arvostukselle. Se näkyy kollegan auttamisena ja hyväksymisenä. Arvostus on kaksisuuntaista, työtovereiden välillä sekä asiakkaan ja provincialaisten välillä tapahtuvaa keskinäistä kekseliäisyyttä ja luottamusta. Iloitsemme toistemme onnistumisesta. Työtiimissä on yhteiset työt ja yhteiset pelisäännöt, pidämme kiinni sovituista asioista. Annamme kiitosta hyvin tehdystä työstä, keskustelemme mielellämme työmme kehittämisestä ja kuuntelemme uusia ideoita.

rocket

Uudistuskykyisyys

Olemme väsymätön kunta-alan uudistaja ja haluttu yhteistyökumppani. Asiakkaalleme olemme aina askeleen edellä oleva henkilökohtainen sparraaja sekä merkittävä työarjen keventäjä. Ymmärrämme uudistuskyvyn sekä uuden oppimisena että vanhasta luopumisena, prosessien ja toimintatapojen kehittämisenä sekä nykyaikaisina työvälineinä. Moniammatillista yhteistyötä ja tutkivaa työotetta ruokitaan kekseliäisyydellä ja ennakkoluulottomalla työotteella.