Toimivasti. Helposti. Tehokkaasti.

Provincialaisten tarinoita

Tarja Tikkamäki, Provincian ostoreskontratiimi ja aulapalvelut

Pääsin Provinciaan työharjoitteluun ostoreskontratiimiin kevääksi 2015. Onnekseni sain ”lottovoiton”: harjoittelu johti vakituiseen työsuhteeseen Provincian aulapalveluihin, jossa käsittelen puolet työajastani ostolaskuja. Työnantaja panostaa työhyvinvointipäivillä. Niistä saa lisämotivaatiota päivittäiseen työskentelyyn. Liukuva työaika antaa joustoa yhdistää perhe ja työ.  Omassa työssäni pidän etenkin työn monipuolisuudesta, kun saan palvella sekä talon henkilökuntaa että talossa asioivia asiakkaita.

Sanna Halme, Provincian maksuliikennetiimi

Tulin Provinciaan vuorotteluvapaansijaiseksi ostoreskontratiimiin elokuussa 2015. Sijaisuuden päättyessä sain jatkaa maksuliikennetiimissä. Työsuhteeni vakinaistettiin huhtikuussa 2016. Viihdyn työssäni tosi hyvin. Pidän monipuolisesta työstäni ja mukavista työkavereista. Provincia on mielestäni hyvä työnantaja, saamme monenlaisia etuja, esim. liikunta- ja kulttuuriseteleitä hyödynnän suunnistamisessa ja teatterissa käymiseen.

Sami Sillanpää, järjestelmäasiantuntija, Provinciassa yhtiön perustamisesta alkaen

Olen ollut mukana Provincian taipaleessa aina yhtiön perustamisesta, vuodesta 2013, saakka. Toimin järjestelmäasiantuntijana palkka-palveluissa. Provinciassa olen päässyt tekemään ja oppimaan paljon uusia asioita. Työtehtäviini kuuluu olennaisena osana projekteihin ja käyttöönottoihin osallistuminen. Projektit, ongelmanratkaisu ja alati muuttuva toimintakenttä pitävät työn mielenkiintoisena.

Päivi Kemppi, palveluasiantuntijana palkkatiimi PHHYKYssä

Tulin Provinciaan 1.1.2015 Phsoteyn ulkoistettua palkanlaskennan. Viihdyn täällä hyvin. Pidän Provincian toimitiloista siitä huolimatta, että täällä on avokonttori ja äänet kuuluvatkin helposti. Pyrimme itse kukin pitämään melutasoa alhaalla, mutta välillä siitä on tarpeen muistutella palavereissa . Plussana on kuitenkin ilmavuus, avaruus ja näkyvyys.  On myös helppoa ja nopeaa asioida tarvittaessa toisten kanssa, kun näkee onko paikalla tai varattu. Pieniä etujakin meillä on. Liikunta/kulttuuriseteleitä ja työterveyshuolto. Työnantaja satsaa työergonomiaan. Olemme myös mukavan kokoinen yritys henkilöstö määrältä. Ei pieni mutta ei liian suurikaan.

Erja Uusitalo, palveluasiantuntija Populus-palkkatiimissä

Olen siirtynyt Asikkalan kunnasta 1.1.2004 Päijät-Tiliin ja siitä Provinciaan 1.11.2014. Provinciassa työkaverit ovat mukavia ja auttavaisia. On helppo kysyä neuvoa ja tarvittaessa yhdessä pohtia työssä esiin tulevia kysymyksiä. Tiimin kesken voimme myös alustavasti sopia esim. lomista ja muista poissaoloista. Työnantaja luottaa siihen, että työt tulee tehtyä. Ja työtä pystyy tekemään itsenäisesti, huomioiden tietysti palkka-aikataulut ja asiakkaat. Työhyvinvoinnin kannalta on hyvä, että vuosittain järjestetään mm. virkistysiltapäivä ja pikkujoulut sekä annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä.