Toimivasti. Helposti. Tehokkaasti.

Provincia Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Provincia Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Provincia Oy

Osoite
PL 159, 15141 Lahti

Muut yhteystiedot
Puhelin: 03 821 400
Sähköposti: hallinto@provincia.fi

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Ulla Kukkonen

Osoite
PL 159, 15141 Lahti

Muut yhteystiedot
Puhelin: 044 435 6113
Sähköposti: ulla.kukkonen(at)provincia.fi

3. Rekisterin nimi

Provincia Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään Provincia Oy:n asiakasviestintään, asiakassuhteen hoitoon ja Provincia.fi -verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan henkilötiedot (nimi, yhteystiedot, tehtävä, asiakas). Evästeiden avulla saamme vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnämme viestintäämme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen (remarketing), jonka johdosta saatat nähdä mainontaa esimerkiksi Facebookissa sellaisista aihealueista, joihin olet aiemmin tutustunut sivuillamme.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimella lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
  • Henkilön nimi, yhteystiedot, tehtävä, asiakas
  • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Provincia.fi -verkkosivustolla

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan:

  • Henkilöltä itseltään esimerkiksi www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä
  • Provincia Oy:n asiakkailta

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen. Keräämme tietoja kun käytät Provincia Oy:n palveluja. Seuraamme evästeitä ja vierailusu Provincia.fi sivustolla jättää jäljen, IP -osoitteen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietoja luovutetaan:

  • Henkilölle itselleen

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen ja henkilötietojen säilytyksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sovellusten käyttöliittymät on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Provincia Oy
Henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
PL159
15141 Lahti
tai
tietosuoja(at)provincia.fi