Toimivasti. Helposti. Tehokkaasti.

Provincialaisten tarinoita

Provinciassa harjoittelijat otetaan osaksi yhteisöä; meitä kuunnellaan ja työllemme annetaan arvoa

Tällä hetkellä HR-erityispalveluissamme työskentelevä Tiina Sunikka-Laaksonen kertoo tarinansa, miten häntä onnisti työharjoittelujakson jälkeen, kun hän työllistyi määräaikaiseen työsuhteeseen Provinciassa.

Aloitin Provinciassa harjoittelijana toukokuun puolivälissä 2018 ja työskentelin eri tiimeissä ja aulapalveluissa toukokuuhun 2019 asti, jolloin valmistuin Koulutuskeskus Salpauksesta merkonomiksi. Harjoittelun aikana kävin läpi lähes kaikki Provincian palvelualueet, joiden eri tiimeissä suoritin yhteensä seitsemän eri näyttöä. Mahtavaa, että kaikki tarvittavat osa-alueet löytyivät saman katon alta. Harjoitteluni eri tiimeissä sisälsi monipuolisia tehtäviä ja taitojen kasvaessa sain myös vaativampia työtehtäviä. Yhtäkkiä huomasinkin jo olevani yksi tiimin jäsenistä.

Kaikki harjoittelut saman katon alta

Yhden tiimin harjoittelujakson lyhyys tuo haasteita niin organisaatiolle kuin harjoittelijallekin, jotta tiimin keskeisimmät työtehtävät pystytään opettamaan harjoittelijalle, jolla ei välttämättä ole kokemusta kuin koulun teoriaopinnoista, jos niistäkään.
Kaikki tiimit ottivat minut hyvin vastaan ja yhdessä kunkin ohjaajani kanssa pyrimme jo heti harjoittelupätkän alussa tekemään tietynlaisen rungon asioista, jotka minun olisi hyvä oppia ja tehdä näyttöjäni ajatellen. Näin fokus saatiin pysymään oleellisissa asioissa ja sain näytön arviointikeskusteluun varmuutta siitä, että koulun asettamat tavoitteet on suoritettu.

Sain yhdessä toisen harjoittelijan kanssa osallistua myös vuoden 2018 henkilöstöraportin valmisteluun päivittämällä henkilöstökertomuksen tilastot ja tekemällä taulukot tilaston tietojen pohjalta. Tässä tehtävässä pystyin hyödyntämään koulun Excel-oppeja ja selvisin osuudestani varsin mainiosti. Teoriaa ja opitun soveltamista käytännössä parhaimmillaan! Osana näyttöjäni laadin mm. katetuottolaskelmia, jotka esittelin henkilöstöpäälliköllemme. Tässä huomasin parhaiten, miten Provinciassa harjoittelijat otetaan osaksi yhteisöä: meitä kuunnellaan ja työllemme annetaan arvoa. Meitä myös haastetaan omien taitojemme ja kykyjemme mukaan; osalla työpaikkaohjaajista oli hyvinkin tarkaksi kehittynyt silmä siitä, milloin apupyörät hivutetaan pois ja milloin taas tuupataan vauhtia, jos oma usko horjui. Tästä olen äärimmäisen kiitollinen, sillä itse ei aina tunnista, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Tsemppiä ja apua olen saanut toimitusjohtajaa myöten, joten voin kyllä suositella Provinciaa ihan kaikenlaisille harjoittelijoille; täällä löytyy tilaa olla oma itsensä ja persoonansa.

Harjoittelusta suoraan palkkatyöhön

Harjoittelujakson lopulla minulta kysyttiin, olenko kiinnostunut jatkamaan Provinciassa määräaikaisena työntekijänä tiimissä, josta harjoittelujaksoni alkoi. Olin enemmän kuin iloinen työsopimuksesta, koska olin juuri päättänyt irtisanoutua vakituisesta työstäni eläinalalla ja antaa mahdollisuuden uudelle koulutukselleni. Työtarjous ei olisi siis parempaan paikkaan voinut tulla!
Provincian tunnuslauseena on ”Tee asiat toisin, me autamme.” Omassa toiminnassani olen lisännyt perään vielä ”Suurella sydämellä”.

Tarja Tikkamäki, Provincian ostoreskontratiimi ja aulapalvelut

Pääsin Provinciaan työharjoitteluun ostoreskontratiimiin kevääksi 2015. Onnekseni sain ”lottovoiton”: harjoittelu johti vakituiseen työsuhteeseen Provincian aulapalveluihin, jossa käsittelen puolet työajastani ostolaskuja. Työnantaja panostaa työhyvinvointipäivillä. Niistä saa lisämotivaatiota päivittäiseen työskentelyyn. Liukuva työaika antaa joustoa yhdistää perhe ja työ.  Omassa työssäni pidän etenkin työn monipuolisuudesta, kun saan palvella sekä talon henkilökuntaa että talossa asioivia asiakkaita.

Sanna Halme, Provincian maksuliikennetiimi

Tulin Provinciaan vuorotteluvapaansijaiseksi ostoreskontratiimiin elokuussa 2015. Sijaisuuden päättyessä sain jatkaa maksuliikennetiimissä. Työsuhteeni vakinaistettiin huhtikuussa 2016. Viihdyn työssäni tosi hyvin. Pidän monipuolisesta työstäni ja mukavista työkavereista. Provincia on mielestäni hyvä työnantaja, saamme monenlaisia etuja, esim. liikunta- ja kulttuuriseteleitä hyödynnän suunnistamisessa ja teatterissa käymiseen.

Sami Sillanpää, järjestelmäasiantuntija, Provinciassa yhtiön perustamisesta alkaen

Olen ollut mukana Provincian taipaleessa aina yhtiön perustamisesta, vuodesta 2013, saakka. Toimin järjestelmäasiantuntijana palkka-palveluissa. Provinciassa olen päässyt tekemään ja oppimaan paljon uusia asioita. Työtehtäviini kuuluu olennaisena osana projekteihin ja käyttöönottoihin osallistuminen. Projektit, ongelmanratkaisu ja alati muuttuva toimintakenttä pitävät työn mielenkiintoisena.

Päivi Kemppi, palveluasiantuntijana palkkatiimi PHHYKYssä

Tulin Provinciaan 1.1.2015 Phsoteyn ulkoistettua palkanlaskennan. Viihdyn täällä hyvin. Pidän Provincian toimitiloista siitä huolimatta, että täällä on avokonttori ja äänet kuuluvatkin helposti. Pyrimme itse kukin pitämään melutasoa alhaalla, mutta välillä siitä on tarpeen muistutella palavereissa . Plussana on kuitenkin ilmavuus, avaruus ja näkyvyys.  On myös helppoa ja nopeaa asioida tarvittaessa toisten kanssa, kun näkee onko paikalla tai varattu. Pieniä etujakin meillä on. Liikunta/kulttuuriseteleitä ja työterveyshuolto. Työnantaja satsaa työergonomiaan. Olemme myös mukavan kokoinen yritys henkilöstö määrältä. Ei pieni mutta ei liian suurikaan.

Erja Uusitalo, palveluasiantuntija Populus-palkkatiimissä

Olen siirtynyt Asikkalan kunnasta 1.1.2004 Päijät-Tiliin ja siitä Provinciaan 1.11.2014. Provinciassa työkaverit ovat mukavia ja auttavaisia. On helppo kysyä neuvoa ja tarvittaessa yhdessä pohtia työssä esiin tulevia kysymyksiä. Tiimin kesken voimme myös alustavasti sopia esim. lomista ja muista poissaoloista. Työnantaja luottaa siihen, että työt tulee tehtyä. Ja työtä pystyy tekemään itsenäisesti, huomioiden tietysti palkka-aikataulut ja asiakkaat. Työhyvinvoinnin kannalta on hyvä, että vuosittain järjestetään mm. virkistysiltapäivä ja pikkujoulut sekä annetaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä.